A A A A A

Psalmet 96

2
Këndojini Zotit, bekoni emin e tij; lajmëroni çdo ditë shpëtimin e tij.
Shqiptare Bibla 1884