A A A A A

Psalmet 96

11
Le të gëzohen qiejtë dhe të gëzohet toka; le të zhurmojë deti dhe gjithçka gjindet në të.
Shqiptare Bibla 1884