A A A A A

Përtërirë 22

30
Asnjeri nuk ka për të marrë gruan e atit të tij, as ka për të ngritur skajin e mbulesës së atit të tij".
Shqiptare Bibla 1884