A A A A A

Përtërirë 22

20
Por në qoftë se vërtetohet fakti dhe tek e reja nuk janë gjetur shenjat e virgjërisë,
Shqiptare Bibla 1884