A A A A A

Përtërirë 22

16
dhe babai i së resë do t'u thotë pleqve: "Unë ia dhashë time bijë për grua këtij burri, por ai filloi ta urrejë,
Shqiptare Bibla 1884