A A A A A

Përtërirë 22

13
Në qoftë se një burrë martohet me një grua, hyn tek ajo dhe pastaj fillon ta urrejë,
Shqiptare Bibla 1884