A A A A A

Përtërirë 22

10
Nuk do të punosh njëkohësisht me një ka dhe një gomar.
Shqiptare Bibla 1884