A A A A A

1 Korintianëve 5

9
Në letër ju shkrova që të mos përziheni me kurvarë.
Shqiptare Bibla 2018

9
Ju kam shkruar në letër, të mos përziheni me kurvarë,
Shqiptare Bibla 1884