A A A A A

1 Korintianëve 5

8
Të mos kremtojmë me tharmin e vjetër, me tharmin e së keqes dhe të ligësisë, por me bukët e pambrujtura të pastërtisë dhe të së vërtetës.
Shqiptare Bibla 2018

8
Prandaj le të kremtojmë festën jo me maja të vjetër, as me maja ligësie dhe keqësie, por me bukë pa maja të sinqeritetit dhe të së vërtetës.
Shqiptare Bibla 1884