A A A A A

1 Korintianëve 5

13
Ata që janë jashtë kishës i gjykon Perëndia. Zhdukeni ligësinë nga mesi juaj!
Shqiptare Bibla 2018

13
Por ata të jashtmit Perëndia i gjykon. Prandaj nxirreni të ligun nga vetja juaj.
Shqiptare Bibla 1884