A A A A A

1 Korintianëve 5

11
por tani po ju shkruaj që të mos përziheni me ndonjë që e quan veten besimtar, por është kurvar, lakmitar, idhujtar, shpifës, pijanec, apo zhvatës. Mos hani me të!
Shqiptare Bibla 2018

11
Por tani ju shkrova të mos përziheni me atë, të ashtuquajturin vëlla, që është kurvar, ose lakmues ose idhujtar, o shpi-fës, o pijanec ose cub; me një të tillë bile as të mos hani bashkë.
Shqiptare Bibla 1884