A A A A A

Romakëve 1

1
Unë, Pali, jam shërbëtor i Krishtit Jezu dhe Perëndia më ka thirrur për të qenë apostull e më ka ndarë veç për të predikuar ungjillin e Perëndisë.
2
Ky ungjill, që Perëndia e premtoi që më parë përmes profetëve të tij në Shkrimet e shenjta,
3
flet për Birin e tij, Zotin tonë Jezu Krisht. Për sa i takon natyrës njerëzore, ai është pasardhës i Davidit,
Shqiptare Bibla 2018

1
Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për ungjillin e Perëndisë,
2
siç i kishte premtuar ai me anë të profetëve të tij në Shkrimet e shenjta,
3
lidhur me Birin e tij, të lindur nga fara e Davidit sipas mishit,
Shqiptare Bibla 1884