A A A A A

Romakëve 1

22
Duke e mbajtur veten për të ditur, u bënë të marrë
Shqiptare Bibla 2018

22
Duke e deklaruar veten të urtë, u bënë të marrë,
Shqiptare Bibla 1884