A A A A A

Nevojtore 11

53
Që nga ajo ditë ata vendosën ta vrasin.
Shqiptare Bibla 2018

53
Që nga ajo ditë, pra, ata vendosën ta vrasin.
Shqiptare Bibla 1884