A A A A A

Nevojtore 11

52
Dhe jo vetëm për kombin, por edhe për të mbledhur e për të bërë një bijtë e shpërndarë të Perëndisë.
Shqiptare Bibla 2018

52
dhe jo vetëm për kombin, por edhe për t'i mbledhur në një, bijtë e Perëndisë që ishin të shpërndarë.
Shqiptare Bibla 1884