A A A A A

Nevojtore 11

46
por disa prej tyre shkuan te farisenjtë dhe u treguan çfarë kishte bërë Jezui.
Shqiptare Bibla 2018

46
Por disa nga ata shkuan te farisenjtë dhe u treguan atyre ç'kishte bërë Jezusi.
Shqiptare Bibla 1884