A A A A A

Nevojtore 11

36
Atëherë judenjtë thanë: «Shih sa e donte!».
Shqiptare Bibla 2018

36
Atëherë Judenjtë thanë: ''Shih, sa e donte!''.
Shqiptare Bibla 1884