A A A A A

Nevojtore 11

34
dhe tha: «Ku e keni vënë?». Ata i thanë: «Zot, eja dhe shih!».
Shqiptare Bibla 2018

34
dhe tha: ''Ku e keni vënë?''. Ata i thanë: ''Zot, eja e shih!''.
Shqiptare Bibla 1884