A A A A A

Nevojtore 11

30
sepse Jezui nuk kishte arritur ende në fshat, por po rrinte atje ku e kishte takuar Marta.
Shqiptare Bibla 2018

30
Por Jezusi ende nuk kishte arritur në fshat, por ndodhej në vendin ku Marta e kishte takuar.
Shqiptare Bibla 1884