A A A A A

Nevojtore 11

24
Marta i tha: «E di se do të ngjallet në ngjallje në ditën e fundit».
Shqiptare Bibla 2018

24
Marta i tha: ''E di se do të ringjallet, në ringjallje, ditën e fundit''.
Shqiptare Bibla 1884