A A A A A

Nevojtore 11

23
Jezui i tha: «Yt vëlla do të ngjallet».
Shqiptare Bibla 2018

23
Jezusi i tha: ''Yt vëlla do të ringjallet''.
Shqiptare Bibla 1884