A A A A A

Nevojtore 11

21
Atëherë Marta i tha Jezuit: «Zot, po të kishe qenë këtu, im vëlla nuk do të kishte vdekur.
Shqiptare Bibla 2018

21
Marta i tha Jezusit: ''Zot, po të ishe këtu, im vëlla nuk do të kishte vdekur,
Shqiptare Bibla 1884