A A A A A

Shenjë 16

20
Atëherë ata u nisën dhe predikuan kudo, ndërkohë që Zoti vepronte së bashku me ta dhe e vërtetonte fjalën me mrekullitë që e shoqëronin. Gratë ia treguan Pjetrit shkurtimisht të gjitha porositë. Pastaj vetë Jezui, nëpërmjet dishepujve, e përhapi nga lindja deri në perëndim predikimin e shenjtë dhe të paprishshëm të shpëtimit të amshuar. Amen!
Shqiptare Bibla 2018

20
Pastaj ata dolën dhe predikuan kudo, ndërsa Zoti bashkëvepronte me ta dhe e vërtetonte fjalën me shenjat që e shoqëronin. Amen.
Shqiptare Bibla 1884