A A A A A

Mateu 5

47
Dhe nëse përshëndetni vetëm vëllezërit tuaj, çʼgjë të veçantë bëni? A nuk bëjnë kështu edhe paganët?
Shqiptare Bibla 2018

47
Dhe nëse përshendetni vetëm vëllezërit tuaj, çfarë bëni të veçantë? A nuk bëjnë kështu edhe tagrambledhësit?
Shqiptare Bibla 1884