A A A A A

Mateu 5

46
Sepse, nëse doni vetëm ata që ju duan, çʼshpërblim do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe tagrambledhësit?
Shqiptare Bibla 2018

46
Sepse, po të doni vetëm ata që ju duan, çfarë shpërblimi do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe tagrambledhësit?
Shqiptare Bibla 1884