A A A A A

Mateu 5

44
Por unë po ju them: duajini armiqtë tuaj dhe lutuni për ata që ju përndjekin,
Shqiptare Bibla 2018

44
Por unë po ju them: "Duani armiqtë tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju përndjekin,
Shqiptare Bibla 1884