A A A A A

Mateu 5

42
Jepi atij që të kërkon dhe mos ia kthe shpinën atij që të kërkon hua.»
Shqiptare Bibla 2018

42
Jepi atij që të kërkon, dhe mos refuzo t'i japësh atij që të kërkon hua.
Shqiptare Bibla 1884