A A A A A

Mateu 5

41
Nëse të kërkon të ecësh një milje, bëj me të dy milje.
Shqiptare Bibla 2018

41
Dhe në qoftë se dikush të detyron të ecësh një milje, ti bëji dy me të.
Shqiptare Bibla 1884