A A A A A

Mateu 5

37
Kur të flisni, thoni ‘po’ kur është ‘po’ dhe ‘jo’ kur është ‘joʼ. Çfarë thuhet më shumë, vjen nga i ligu.»
Shqiptare Bibla 2018

37
Por fjala jote të jetë: Po, po; jo, jo; gjithçka më tepër vjen nga i ligu.
Shqiptare Bibla 1884