A A A A A

Mateu 5

34
Ndërsa unë po ju them: mos u betoni kurrë. As për qiellin, se është froni i Perëndisë,
Shqiptare Bibla 2018

34
Por unë po ju them: "Mos u betoni fare, as për qiellin, sepse është froni i Perëndisë,
Shqiptare Bibla 1884