A A A A A

Mateu 5

31
«Është thënë edhe: Kushdo që e ndan gruan, duhet tʼi japë asaj letrën e ndarjes.
Shqiptare Bibla 2018

31
Qe thënë gjithashtu: "Kush e lë gruan e tij, le t'i japë letrën e ndarjes".
Shqiptare Bibla 1884