A A A A A

Mateu 5

26
Me të vërtetë po të them se nuk do të dalësh që andej pa paguar deri edhe qindarkën e fundit.»
Shqiptare Bibla 2018

26
Në të vërtetë të them se nuk do të da-lësh prej andej pa e paguar edhe qindarkën e fundit.
Shqiptare Bibla 1884