A A A A A

Mateu 5

18
Me të vërtetë po ju them: derisa të jetë qielli e toka, asnjë ‘i’ dhe asnjë pikë mbi ‘i’ nuk do tʼi hiqet ligjit të Moisiut para se të ndodhë gjithçka.
Shqiptare Bibla 2018

18
Sepse në të vërtetë ju them: Deri sa qielli dhe toka, të kalojnë asnjë jotë a asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojnë, para se të plotësohet gjithçka.
Shqiptare Bibla 1884