A A A A A

Mateu 5

17
«Mos mendoni se kam ardhur për të shfuqizuar ligjin e Moisiut apo profetët. Unë nuk kam ardhur për tʼi shfuqizuar, po për tʼi përmbushur.
Shqiptare Bibla 2018

17
''Mos mendoni se unë erdha për të shfuqizuar ligjin ose profetët; unë nuk erdha për t'i shfuqizuar, po për t'i plotësuar.
Shqiptare Bibla 1884