A A A A A

Malakia 3

12
"Të gjitha kombet do t'ju shpallin të lumtur, sepse ju do të jeni një vend kënaqësish", thotë Zoti i ushtrive.
Shqiptare Bibla 1884