A A A A A

Levitiku 17

9
dhe po të mos e çojë në hyrjen e çadrës së mbledhjes për t'ia ofruar Zotit, ky njeri do të shfaroset në mes të popullit të tij.
Shqiptare Bibla 1884