A A A A A

Levitiku 17

16
Por në rast se nuk lan rrobat e tij dhe nuk lan trupin e tij, do të mbajë fajin e paudhësisë së tij".
Shqiptare Bibla 1884