A A A A A
Submit

Jeremia 47

6
O shpatë e Zotit, kur do të kesh prehje? Hyrë në myllin tënd, ndalu dhe rri e qetë!
Shqiptare Bibla 1884