A A A A A
Submit

Jeremia 47

5
Gaza u bë e shogët, Ashkeloni u shkatërrua. O banorë të luginës së tyre që mbetët gjallë, deri kur do të vazhdoni të bëni prerje?
Shqiptare Bibla 1884