A A A A A
Submit

Jeremia 24

7
Do t'u jap një zemër për të më njohur mua që jam Zoti; ata do të jenë populli im dhe unë Perëndia i tyre, sepse do të kthehen tek unë me gjithë zemër.
Shqiptare Bibla 1884