A A A A A

Isaia 50

3
Unë i vesh qiejtë me të zeza dhe u jap atyre një grathore për mbulesë".
Shqiptare Bibla 1884