A A A A A

Isaia 28

8
Tërë tryezat janë plot me të vjellura dhe me ndyrësira, nuk ka më një vend të pastër.
Shqiptare Bibla 1884