A A A A A

Isaia 28

6
një frymë drejtësie për atë që ulet për të gjykuar dhe forca e atyre që në betejë e sprapsin armikun deri te portat e tij.
Shqiptare Bibla 1884