A A A A A

Isaia 28

24
A nuk lëron tërë ditën bujku për të mbjellë? A vazhdon vallë, ta çajë dhe ta prashitë tokën e tij?
Shqiptare Bibla 1884