A A A A A

Isaia 28

20
Në fakt shtrati do të jetë i shkurtër për t'u shtrirë dhe mbulesa tepër e ngushtë për t'u mbuluar me të.
Shqiptare Bibla 1884