A A A A A

Isaia 28

11
Në fakt do të ndodhë që me buzë që bëlbëzojnë dhe me një gjuhë tjetër Zoti do t'i flasë këtij populli.
Shqiptare Bibla 1884