A A A A A

Isaia 28

10
Sepse ka një urdhër mbi urdhër, urdhër mbi urdhër, regull mbi regull, regull mbi regull, pak këtu dhe pak atje".
Shqiptare Bibla 1884