A A A A A

Isaia 21

6
Sepse kështu më ka thënë Zoti: "Shko, vër një roje që të njoftojë atë që shikon".
Shqiptare Bibla 1884