A A A A A
Submit

Isaia 12

4
Atë ditë do të thoni: "Kremtoni Zotin, thërrisni emrin e tij, i bëni të njohura veprat e tij midis popujve, shpallni që emri i tij është i lartësuar.
Shqiptare Bibla 1884