A A A A A
Submit

Kënga e Solomonit 8

8
Ne kemi një motër të vogël që ende nuk ka sisë; çfarë do të bëjmë për motrën tonë ditën që do të flitet për të?
Shqiptare Bibla 1884